سیستم جامع نظارت والدین (Bridle)

یک سیستم نظارت و کنترل بر افراد در زمان استفاده از دستگاه های کامپیوتری و تلفن های هوشمند و فضای مجازی است که کاربرد های متنوعی از جمله نظارت بر کودکان ، نظارت بر کارمندان و … دارد.