سیستم تهویه آزاد مخصوص کانکس های BTS مخابراتی

طراحی و ساخت براساس استاندارد MCI، دارای یک خروجی ac با جریان 03 آمپر برای تغذیه کولر اسپیلت
 دارای یک خروجی ac با جریان 26 آمپر برای تغذیه فن ac،دارای یک خروجی dc با جریان 26 آمپر برای تغذیه فن dc،کنترل کننده هوشمند کولر و فن ها روی دما های تعیین شده در استاندارد MCI،امکان برنامه ریزی نقاط مختلف دمایی توسط کاربر، امکان انتخاب عملکرد روی دماهای پیش فرض استاندارد یا دماهای دلخواه توسط کاربر، نمایش دماهای داخل و بیرون کانکس بطور همزمان روی LCD، ارسال پیغام خطا به مرکز مخابرات در صورت بروز اشکال و بالا رفتن غیرمجاز دمای داخل