سیستم تفکیک مصرف آب مبتنی بر اینترنت اشیاء

با توجه به افزایش حامل‏های انرژی، تفکیک مصرف آب، خصوصا در ساختمان‏هایی که کنتور مشترک دارند، موضوع قابل توجه‏ ای می‏ باشد.
با توجه به الزامات کنتور مجزا توسط سازمان آب و فاضلاب و نیز مشکلات نصب کنتور فرعی، برآن شدیم تا سیستم تفکیک مصرف آب را که مشخصات فنی زیر را دارا می‏باشد، طراحی نمائیم.
مشخصات فنی دستگاه:
– قابلیت اندازه‏گیری مصرف سیال .
– ارسال دبی و حجم آب بر بستر اینترنت اشیاء
– ذخیره‏سازی اطلاعات در زمان‏های معین
– تفکیک مصرف با توجه به شاخص‏های مصرف‏کنندگان (از قبیل تعداد ساکنین هر واحد، متراژ و …).