سیستم تصفیه تقطیر غشایی تماس مستقیم طاها قالب توس

در این روش در عین رفع مشکلات و نواقص دو روش مذکور، فنّاوری نوین و بهینه ای جهت تصفیه آب‌های بسیار شور و پساب ارائه می¬شود. مزیت عمده و چشمگیر این روش ، دمای عملیاتی کمتر از نقطه جوش محلول و فشار عملیاتی کمتر از ۲ بار است. نتیجه این شرایط، مصرف انرژی کمتر نسبت به روش‌های حرارتی و غشایی را به شمار می¬رود. تصفیه پساب‌های بسیار شور با میزان TDS بیشتر از ppm ۳۵۰۰۰ از دیگر مزایای این روش است که این مهم در سایر روش‌های غشایی و حرارتی برآورده نمی‌شود. این ویژگی سبب شد که از این روش بتوان در تمام صنایع جهت تصفیه پساب خروجی واحدهای اسمز معکوس و حرارتی بهره گرفت. از آنجا که آب تصفیه شده در این روش محصول عبور بخار آب از داخل منافذ غشا آب گریز می باشد، کیفیت آب تصفیه شده بسیار مطلوب و در دسته آب بدون املاح و مقطر طبقه بندی می شود (TDS< ۲۰ ppm). توانایی تصفیه پساب های دارای COD از دیگر ویژگی های این دستگاه بوده که در شرایط عادی نیازمند روش های بیولوژیک و تصفیه خانه های پرهزینه و وسیع می باشد.