سیستم آموزش مجازی

رایت کم! سیستمی اختصاصی برای آموزش مجازی و جایگزینی ارزان قیمت و با کیفیت برای قلم نوری است. برای مدرسانی که به آموزش مجازی حرفه‌ای اهمیت می‌دهند؛ این سیستم امکان نمایش باکیفیت محتوای آموزشی مانند دست نوشته، کتاب و غیره را به مخاطبان فراهم میکند.
همچنین امکان نمایش نوشته ها بر روی فایل های کامپیوتری، ذخیره تصاویر و قابلیت های متعدد دیگر برای کاربردهای مختلف(که هر روز به آن افزوده می شود) در نرم افزار رایت کم ایجاد شده است.