سکه سبز

سکه سبز (اولین ارز دیجیتال مبتنی بر کاهش مصرف حامل های انرژی در ایران و دنیا)
• اولین ارز دیجیتال مبتنی بر کاهش مصرف انرژی در ایران و دنیا، استخراج با کاهش مصرف حامل های انرژی و فعالیت های محیط زیستی مردم. (کاهش مصرف آب، برق، گاز، بنزین و …)
• سکه سبز، ارز دیجیتالی(رمز ارز) است که با فعالیت‌های محیطی‌زیستی مردم، سازمان‌ها و نهادهای دولتی تولید می‌شود. این فعالیت‌ها شامل همه کارهایی که در راستای حفظ محیط زیست از جمله فرهنگ‌ سازی کاهش مصرف انرژی( کاهش مصرف برق در تابستان و مصرف گاز در زمستان، آب و بنزین)، تفکیک پسماند از مبداء، کاهش مصرف کاغذ در انواع بخش‌ها از جمله قبض‌ها، کاهش ترافیک، حذف کاغذ و الکترونیکی سازی خدمات دولتی-آکادمیکی-مردمی و دیگر موارد پیش بینی شده در BP پروژه در ارتباط با حفظ محیط زیست توسط شهروندان می‌باشد.