سپراتور پلی پروپیلنی در باتریهای لیتیومی

از جمله اجزای اصلی باتری های لیتیم- یون جداکننده ی آند و کاتد است. نقش اصلی جداکننده، جلو گیری از اتصال کوتاه آند و کاتد و همچنین همزمان با آن قابلیت انتقال یون های لیتیم را داشته باشد. تا کنون از جمله متداولترین موادی که به عنوان تشکیل دهنده Separatorمورد استفاده قرار می گرفتند پلیمرهای پلی اتیلن PE و پلی پروپیلن PP و یا فیلمی تشکیل شده از لایه های ترکیبی این دو بود. از لحاظ ابعادی (ضخامت فیلم و یا حفراتی که در داخل فیلم وجود دارد) کارهای انجام شده با این جنس پلیمر بیشتر در سایز میکرو انجام می گیرد . با توجه به ویژگی های برجسته ای که پلیمر پلی پروپیلن دارد، در این پروژه ما به دنبال تولید و بررسی فیلمی از جنس پلی پروپیلن با منافذی در سایز نانو هستیم که طبق تحقیقات انجام شده این عمل باعث بهبود عملکرد جداکننده در باتری لیتیم یون می شود. اهداف این کار تولید غشاء ارزان، روشی پیوسته و صنعتی، استفاده از فناوری های نو و آزمایش و مقایسه پارامترهای مختلف می باشد.