سنسور دریچه گاز خودرو

وظیفه این قطعه بازو بسته کردن دریچه گاز و گزارش عملکرد آن به کامپیوتر خودرو یا همان ECU می باشد. ECU نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور، مقدار پاشش سوخت را نسبت به مقدار باز بودن دریچه گاز(مقدار هوای ورودی به موتور) تغییر می‌دهد.