سنسور باران

سنسور باران دستگاهی برای اندازه گیری بارندگی در طبیعت می باشد. از تکنولوژی “تیپینگ باکت” یا Tipping Bucket استفاده شده و خروجی دستگاه پالس می باشد. این سنسور را می توان در ایستگاه های هواشناسی، ایستگاه‌های اقلیم شناسی، کشاورزی و … استفاده نمود. طراحی و ساخت چنین دستگاهی کاری بسیار حساس و دقیق است. اندازه، وزن، شکل و حتی مونتاژ قطعات آن تاثیر زیادی در صحت و دقت دستگاه دارد. برای دوام بیشتر بدنه پوششی دستگاه و “تیپینگ باکت” از نوع استیل و مابقی از آلومینیوم استفاده شده است.
درضمن تا کنون ۱۲ عدد از این سنسور به دو سازمان جهاد کشاورزی و سهامی آب منطقه‌ای فروخته شده است و مستندات موجود می باشد.