سنجش از دور سه‌بعدی در پایش ساختار جنگل زاگرس

جنگل‌های زاگرس از دیرباز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل گوناگون جمعیت‌شناختی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی قرار داشته و دستخوش تغییرات مداوم بوده‌اند. ازجمله این تغییرات می‌توان به تغییرات ساختاری، ترکیبی و کارکردی اشاره کرد.در این پژوهش ، استفاده از تکنیک‌های مبتنی بر سنجش از دور سه‌بعدی و ترکیب آن با روشهای نمونه‌برداری و آنالیز چندزمانی ساختار جنگل به‌عنوان یک جایگزین بالقوه و یا یک مکمل مفید و کم‌هزینه برای پایش ساختار جنگل‌های زاگرس در مقیاس‌های مکانی بسیار کوچک (تک‌درخت یا تک‌پایه) و کوچک (توده یا قطعه‌نمونه) پیشنهاد می‌شود.