سنتور مخصوص کودکان

تولید و آموزش سنتور مخصوص کودکان و همچنین سازهای سنتی حرفه ای تار، سه تار و سنتور