سنتز 300نوع مایع یونی مورد نیاز

مایعات یونی تحت عنوان حلال های سبز به علت ویژگی های منحصر به فرد و قابل کنترل با پایداری بالا، دارای کاربردهای وسیعی در فرآیندهای گوناگون در صنایع بوده و می توانند خطرات و آلودگی های کاربرد حلال های آلی را کاهش دهند.