سنتز گرافن ارزان با کیفیت

گرافن ماده جادویی قرن،21تعجب و توجه
محققان را به شدت به خود جذب کرده
است.این ماده که دارای ویژگیهای فوق
العاده ای مثل رسانایی بالا،خواص
مکانیکی بی نظیر،فیزیک اپتیکی جالب،ابر
رسانایی و … میباشد متاسفانه از قیمت
بالایی برخوردار است.محققان تلاشهای
بسیار زیادی برای پایین آوردن قیمت
نهایی این ماده کرده اند که منجر شد به
تغییر روش سنتز آن از روشهای سخت و
پیچیده به روشهایی مانند استفاده از
گرافیت ارزان و کوره.
گرافیت که متشکل از صفحات گرافنی روی
هم قرار گرفته میباشد،به عنوان یک راه
Top-downبرای رسیدن به گرافن بسیار با
کیفیت و تک لایه،مورد بررسی قرار گرفته
است و محققان توانستند با استفاده از
محلول های خاصی مانند حلال یونی یا با
روش های حرارتی مثل کوره،از این ماده
به گرافن دست یابند