سنتز هیدروژل¬های زیست سازگار

هیدروژل¬ها بدلیل داشتن خصوصیات منحصر به فرد (قدرت جذب بالا، سینتیک جذب خوب، هزینه پایین، خنثی بودن pH بعد از متورم شدن در آب، بی¬رنگ و سمی نبودن، مقاوم در برابر نور، دارای منافذ تو خالی زیاد برای بارگذاری دارو، آبدوست و آبگریز بودن) اهمیت خاصی دارند و همچنین می-توان از هیدروژل ها بعنوان جاذب سطحی و به صورت چسب برای زخم استفاده کرد و حتی در درمان سرطان از طریق پوست کاربرد بالایی دارند. با توجه به خواص و ویژگی های هیدروژل¬ها و کاربرد بالای آنها در زمینه¬های مختلف به خصوص در سیستم¬های دارو رسان استفاده از این ترکیبات از ضرورت و اهمیت ویژه برخورداراست.