سنتز نانوذرات نقره فوق ریز مونودیسپرس

از بین روش های مرسوم سنتز نانوذرات نقره، در واکنش های سنتز فاز بخار، نانوذرات در اندازه های به نسبت یکنواخت و هموژنی تولید می شوند و همچنین می توانیم با کنترل شرایط، مقادیر زیادی از نانوذرات را داشته باشیم، اما به لحاظ تجهیزات، سنتز فاز بخار و فتولیز در مقایسه با روش های دیگر بسیار پرهزینه تر هستند. از دیگر مشکلات در حوزه سنتز نانوذرات نقره، ابعاد نسبتا بزرگ و غیریکنواخت این ذرات می باشد. و همچنین ناپایدار بودن این ذرات در محیط ماعی، منجر به تجمع ذرات به مرور زمان و در نتیجه رشد اندازه ذرات و از دست رفتن خواص فیزیکی منحصربفرد نانوذرات نقره می شود.
در این طرح، ما موفق به سنتز بسیار ساده و راحتو کاملا یکنواخت نانوذرات نقره در ابعاد بسیار کوچک ۵ نانومتر و ابعاد هیدرودینامیکی ۲۰ نانومتر شدیم. همچنین این ذرات توسط پلیمرهای زیست سازگار به مقدار بسیار زیادی پایدار گردیدند بطوریکه پس از گذشت یکسال، هیچ تجمع و یا رشد ذراتی در محلول مشاهده نشد. این نانوذرات فوق ریز و پایدار، دارای کاربردهای درمانی بسیار زیاد در حوزه پزشکی و همچنین صنایع الکترونیک و سلول های خورشیدی می باشند.