سنتز نانوذرات بر پایه کربن مناسب

• تولید محصول در مقیاس نیمه صنعتی
• بازار گسترده در حوزه دریایی
• رقابت پذیری در حوزه صنعتی با محصولات مشابه وارداتی
• سهولت دسترسی به مواد اولیه
• دارای پتانسیل فوق العاده در ارتقاء و پیشرفت به سطح بالاتر فناوری