سنتز مشتقات دارویی داکلاتاسویر

هپاتیت c به معنای التهاب و تورم در بافت کبد است و عامل اصلی آن ویروس HCV است. یکی از قویترین و موثرترین داروها در مبارزه با این ویروس داروی داکلاتاسویر است. متاسفانه مصرف این دارو در دراز مدت سبب جهش در ویروس و مقاوت ویروس به دارو شده است. از این رو طراحی و سنتز مشتق های جدیدی از داروی داکلاتاسویر در مبارزه با ویروس HCV بسیار کارآمد و مفید است. به منظور از بین بردن این عوارض دارو طراحی و سنتز مشتقات جدید دارویی مورد توجه ما قرارگرفت. در ابتدا با توجه به مزایای تکنیک های محاسباتی از قبیل: کاهش تعداد آزمایش های لازم، صرفه جویی در زمان و هزینه های تحقیقاتی، درک بهتر مسائل شیمی و فیزیک، آزمایش سریعتر فرضیه ها و نظریه های جدید آزمایش های ایمن و بدون مواد زائد و پسماند، شش مشتق جدید از داروی داکلاتاسویر طراحی و توانایی مهارکنندگی آن ها برروی ویروس به کمک تکنیک های محاسباتی و شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس ۲ ترکیب که قدرت مهارکنندگی بالایی نسبت به داروی پایه داکلاتاسویر داشتند در محیط آزمایشگاهی سنتز شد.