سنتز تکنیکال کلریدازون

طراحی ، اجرا، بهره برداری فرآیند سنتز و تولید تکنیکال کلریدازون با دانش فنی منحصر طبق استاندارد جهانی FAO بعنوان تنها واحد تولید کننده این محصول در ایران است.

• نحوه تاثیر‌ :
انتخابی – سیستمیک – بازدارنده عمل فتوسنتز
• موارد مصرف :
جهت مبارزه علیه علف های هرز پهن برگ مزارع چغندر قند قبل و بعد از کاشت چغندر قند مورد استفاده قرار میگیرد
• مقدار مصرف‌ :
۱. قبل از جوانه زدن علف های هرز تا مرحله ۴ برگی چقندر قند ۵-۴ کیلوگرم در هکتار
۲.بعد از جوانه زدن علف های هرز و ۴ برگی شدن چقندر قند ۵ کیلوگرم در هکتار
• درجه سمیت‌ :
Acute oral LD۵۰ FOR RATS ۳۹۳۰ mg/kg
• کیفیت :
تکنیکال سم کلریدازون طبق استاندارد FAO در مجتمع شیمیایی بیستون تولید و فرموله میگردد.