سنتز تکنیکال پیری پروکسی فن

طراحی ، اجرا، بهره برداری فرآیند سنتز و تولید تکنیکال پیری پروکسی فن بعنوان تنها واحد تولید کننده تکنیکال سم پیری پروکسی فن در ایران طبق استاندارد جهانی FAO .
نحوه تاثیر‌ :
پیری پروکسی فن حشره کش هرمونی (I G R) میباشد که با اختلال در توازن هورمونی جوانی حشرات مضر از دگردیسی و تکامل آنها جلوگیری و حشرات ماده را عقیم میکند که در نتیجه باعث نابودی حشره و تخم ها و جنین میگردد.
• موارد مصرف :
جهت مبارزه علیه بالشتک ها٫ شپشک ها ٬ سپردارها و پسیل مرکبات و عسلک پنبه استفاده میگردد.
• مقدار مصرف‌ :
۱. برای مبارزه با آفات مرکبات ۰/۷ – ۰/۵ در هزار استفاده میگردد .
۲. برای مبارزه با عسلک پنبه ۷۵۰ میلی لیتر در هکتار استفاده میگردد.
• درجه سمیت‌ : Acute oral LD50 FOR RATS: >5000 mg/kg
• کیفیت :
تکنیکال سم پیری پروکسی طبق استاندارد FAO در مجتمع شیمیایی بیستون تولید و فرموله میگردد.