سنتز اسان نانوکامپوزیت پلی یورتان-گرافن

در این فناوری،ما گرافن را با کمک برش شدید همزن خانگی،به طور مستقیم در محلول پلیمری باز میکنیم و با خشک کردن به نانوکامپوزیت دست میابیم.
هم اکنون ما در حال بررسی خواص پلیمر نهایی میباشیم و تستهای رئومتری و مکانیکی در حال انجام هست اما از پلیمر عکسهای sem گرفته شده است و نمونه برداری afm از گرافن هم موجود است.همچنین تستهای xrd و رامان هم از نمونه ها گرفته شده و نشان دهنده نانو بودن ذرات گرافن میباشند.