سقف متحرک هوشمند

سقف های متحرک شیشه ای و پلی کربنات جمع شونده با قابلیت اتصال به خانه هوشمند و کنترل با موبایل و سنسورهای باد و باران و نور