سرویس های مکان محور

سرویس های مکان محور جهت نمایش و مکانیابی فروشگاه ها-مراکز خدماتی مانند تعمیرگاه‏-آرایشگاه- مراکز طرف قرارداد به شرکت های خاص- مراکز تخفیف و همچنین نوع کالاها و خدمات مربوط به آنها را نشان میدهد.