سرور دیتالاگر AcoLab-Lx8

سروردیتالاگر آزمایشگاهی۱۶کاناله AcoLab-Lx۸ نسل جدید دیتالاگرهای موجود میباشد که دادههای اندازه گیری شده توسط ماژول دیتالاگرهای مختلف را در طول آزمایش مدیریت و ثبت مینماید.از مشخصه های این سروردیتالاگر قابلیت اتصال به ماژولهای مختلف (سریL) ساخت این شرکت، برای اندازه گیری پارامترهای متنوع مانند دما، رطوبت، فشار، دبی، نیرو، وزن،PH و… میباشد. مهمترین ویژگی سرور دیتالاگر قابلیت اتصال به ماژول دیتالاگرها بوده که به کاربر این امکان را میدهد تا با تجمیع انواع مختلف ماژول های دیتالاگر، به صورت یکپارچه و همزمان یک آزمایش با پارامترهای متنوع تر را مدیریت و کنترل نماید. پارامترهای اندازه گیری شده از هرماژول، براحتی درحافظه داخلی سرور دیتالاگر دسته بندی و ذخیره شده و اپراتور از طریق ارتباط Wi-Fiو یا کابلUSB قادر به بارگذاری و نمایش داده ها درکامپیوتر و استفاده از نرم افزار تخصصی شرکت AcoPanel برای رسم گراف و … استفاده خواهد بود. سرور دیتالاگر دارای منو دسترسی کامل بوده و اپراتور میتواند بوسیله کلیدهای تعبیه شده روی بدنه دستگاه، بدون نیاز به کامپیوتر پارامترهای انجام آزمایش را تنظیم نماید.