سروردیتالاگر به همراه ماژول دیتالاگرها

سروردیتالاگرAcoLab-Lx۸ و ماژول دیتالاگرهای سری L نسل جدید دیتالاگرهای موجود جهت تجمیع دیتالاگرها میباشند. از مزایای این مجموعه دیتالاگرها میتوان به کنترل فرآیند آزمایش و داده برداری همزمان پارامترها اشاره نمود. هر ماژول دیتالاگرشامل۲کانال جهت اتصال به انواع سنسورهاماننددما،رطوبت، فشارو…میباشدکه بااتصال به سروردیتالاگر دادههای اندازه گیری شده توسط سنسورها را در طول زمان آزمایش مدیریت و ثبت مینماید؛ بدین ترتیب سروردیتالاگر۸کاناله قابلیت اتصال به۱۶سنسور مختلف رادارد(کاهش هزینه ها). پارامترهای اندازه گیری شده از هرماژول، براحتی در حافظه داخلی سروردیتالاگر دسته بندی وذخیره شده واپراتور براحتی ازطریق ارتباطWi-Fi یاUSB قادر به نمایش دادهها درکامپیوتر خواهدبود. سروردیتالاگر دارای منودسترسی کامل بوده واپراتورمیتواند بوسیله کلیدهای تعبیه شده روی بدنه دستگاه پارامترهای انجام آزمایش را تنظیم نماید.تمامی ماژول های سری L به صورت مستقل نیز کاربری دارند.ماژول دیتالاگرها شامل: دمای ۲کاناله اکسترنال -نیرو و وزن۲کاناله اکسترنال – سیگنال جریان۲کاناله mA۴~۲۰ – سیگنال ولتاژدوکاناله۰~V DC۱۶ میباشند.