سدیم هگزامتافسفات

سدیم هگزامتافسفات (SHMP) بلورهای سفیدرنگی بی بو و محلول در آب است که در حلال های آلی قابل حل نیست. این ماده قادر به ایجاد پیوند با یون های فلزی مثل کلسیم، منیزیم، کبالت و آهن است و به همین دلیل در صنعت تصفیه آب کاربرد دارد.
در صنایع غذایی سدیم هگزامتافسفات می تواند به عنوان یک بهبود دهنده کیفیت مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. سدیم هگزامتافسفات همچنین به عنوان عامل ضدرسوب، مهار کننده خوردگی، عامل فلوتاسیون، عامل پراکنده، عامل اتصال دهنده با دمای بالا، و به عنوان مواد افزودنی شوینده ها کاربرد دارد. این ترکیب از تجمع ذرات معلق در مقیاس‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. در صنایع کاشی و سرامیک‌سازی، صنایع آرایشی و بهداشتی مثل کرم‌های مرطوب‌کننده و خمیردندان به عنوان عامل پخش‌کننده کاربرد دارد.