سخت کاری القایی فوم های فولادی

فوم های فلزی یا فلزات سلولی دسته از مواد مهندسی نوظهور هستند که به دلیلی داشتن خواص فیزیکی و مکانیکی جالب توجه می توانند در بسیاری از کاربردهای مهندسی به صورت موفقیت آمیز به کار برده شوند. در بین فلزات مورد استفاده برای دیواره سلول ها در فوم های فلزی، فولاد بر اساس این که رفتار مکانیکی بسیار خوبی دارد، می تواند تاثیرگذارتر باشد. در سالهای اخیر، تولید فوم فولادی به روش های مختلفی صورت گرفته است که روش متالورژی پودر و با استفاده از فضاساز روشی مفید است. البته، علاقه مندی جدید در تحقیقات بر روی این دسته از مواد به بهبود رفتار مکانیکی دیواره ها متمرکز شده است. انجام عملیات حرارتی سخت کاری القایی سبب بهبود خواص فولاد سازنده دیواره سلولها می شود و در نتیجه، رفتار مکانیکی فوم تولیدی بهبود می یابد.
در این فناوری، عملیات سخت کاری سطحی به روش القایی بر روی فوم های فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر صورت گرفته است و رفتار مکانیکی بهبود یافته مشاهده شده است. بنابراین، این دسته از مواد می توانند در بسیاری از کاربرهای فنی و مهندسی همانند ضربه گیرها، فیلترها، کاتالیزورها و غیره به کار گرفته شوند.