ست پژوهشی نانو فن آوری

این ست شامل ۵ دستگاه به عبارت تولید کننده نانو ذرات فلزی و رشد نانو ذرات کربنی و قطعات الکترونیکی کربنی و فعال ساز واکنش های شیمیای پلاسمایی و لایه بردار نانومتری پلاسمایی سطوح در یک پک مقرون به صرفه و با قیمت قابل رقابت با همه نمونه های داخلی و خارجی است. لازم به ذکر است که محصولات تولیدشده با این دستگاهها توسط انواع آنالیزهای معتبر از قبیل XRD, FTIR, AFM,TEM و آنالیز سطح نانو فوکاس مورد تایید قرار گرفته ویکی از محصولات تولیدی آن جایزه شهید شهریاری در کنفرانس فیزیک هسته ای ایران را به خود اختصاص داده.