سبد اطفاء حریق بالگرد

در این طرح سیستم اطفاء حریق بالگرد مولتی شکل و با تکنیک ساخت مخازن انعطاف پذیر با استفاده از تکنولوژی ولدینگ فرکانسی(HF) و سپس روش دمنده حرارتی (HA) با توانمندی کنترل حجم ورودی و خروجی توسط سیستم درب های همگرای حرکتی با کنترلر پنوماتیک طراحی شده است. این محصول به عنوان یک محصول پرتابل و سبک و قابل کنترل الکترونیکی/پنوماتیکی دارای قابلیت نصب و راه اندازی بسیار بالایی برای هلی کوپترهای سبک و سنگین است و قابلیت استفاده از تکنیک ساخت مخازن انعطاف پذیر توانایی تغییر شکل و حجم از مقدار بسیار کم تا مقادیر بسیار بالا را به آن خواهد داد ضمن اینکه استفاده از روش کنترلر پنوماتیکی برای باز شدن درب های همگرا، احتمال فشار و آسیب به بدنه انعطاف پذیر را در حالت دفرمه کاهش و فشار ناشی از نیروی باز شدن و بسته شدن در حالت آب گیری یا تخلیه را به علت زاویه و شکل سطح مقطع درگیر کم می کند ضمن اینکه کنترل پذیر بودن دبی ورودی و خروجی و نهایتا کنترل نحوه اطفاء حریق با استفاده از یک مکانیزم کم خطا را مهیا می کند.