سایه پوش کولر آبی

سایه پوش کولر آبی یک پوشش سایه کننده بدنه و عایق و سایه کننده سقف کولرهای آبی است. سایه پوش کولر آبی با محافظت سقف و بدنه کولر آبی از تابش مستقیم خورشید، باعث کاهش مصرف آب حداقل به میزان ۱۵% و افزایش بازده سرمایش تبخیری حداقل %۵ می‏شود. این وسیله با پوشش سقف و بدنه کولر بر اساس فاصله مناسب و طراحی شده، در تمام طول روز شرایط سایه را برای کولر ایجاد می‏نماید. نصب سایه پوش بسیار ساده و بدون نیاز به ابزار مکانیکی به آسانی با دست انجام می‏شود. عمر وسیله سایه کننده در سایه پوش کولر آبی بیش از سه سال است که به آسانی می‏توان وسیله سایه کننده را تعویض نمود. قسمت‏های فلزی سایه پوش سال‏ها می‏توانند به عنوان پایه برای وسیله سایه کننده استفاده شوند. هزینه تولید سایه پوش و قیمت مصرف کننده آن به نحوی است که از محل کاهش هزینه آب صرفه جویی شده در مدت ۵/۱ تا ۳ سال برای استفاده کننده بازگشت خواهد داشت. سایه پوش کولر آبی در مقایسه با سایه‏بان‏های مرسوم از مزیت‏های طراحی مناسب به جهت پوشش کامل سایه روی کولر در تمام مدت روز، قیمت پایین و مقرون به صرفه و نصب و استفاده بسیار آسان برخوردار است.