سامانه کنترل و پایش هوشمند مرکزی موتورخانه

 عملکرد مطابق بخشنامه جدید ریاست جمهوری مبنی بر مصرف موتورخانه ها
 کاهش مصرف ۲۰ الی۴۰ درصدی در مصرف موتورخانه ها
 کاهش ۱۵ الی ۳۰ درصدی استهلاک تجهیزات موتورخانه
 امکان پایش و کنترل از راه دور موتورخانه بصورت تکی و چندین موتورخانه تحت سامانه