سامانه کنترل استفاده از حافظه‌های جانبی

هدف اصلی برنامه کاربردی یو اس بی فیلترینگ (USBF) این است که ورود و خروج دستگاه‌های USB در سیستم‌ها را مانیتور نماید تا در صورت بروز هر گونه نفوذ و مشکلی در یک سازمان بتوان منشأ ورود بدافزار به سیستم‌ها را از طریق یک دستگاه USB شناسایی نمود و از شیوع آن بدافزار در کل سازمان جلوگیری کرد.