سامانه پیش بینی و هشدار سیل شهر تهران

به علت ترس از بروز سیلاب و عدم اطمینان از تخلیه کامل سیلاب در سیل‌های بزرگ،‌ با وجود تخصیص حجم قابل توجهی از مخازن برای کنترل سیل، کارایی این سدها از نظر تولید برق و تأمین نیازهای آبی در فصل خشک، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. در چنین وضعیتی با ایجاد سیستم پیش‌بینی سیل و ایجاد اطمینان برای کنترل سیل در حال وقوع می‌توان کارایی این سدها را به صورت قابل توجهی افزایش داد. از دیگر فواید ایجاد سیستم هشدار سیل‌، اعلام هشدار جهت آماده باش ساکنان و تخلیه مناطق سیل‌گیر می‌باشد که این هشدار می‌تواند به صورت چشم‌‌گیری خسارات مالی و جانی حاصله را در سیلاب‌دشت کاهش دهد.در مرحله اجرایی سدها، سازه‌های موقت و سیستم انحراف برای سیلاب کارگاهی طراحی شده‌اند و تمهیدات بلند مدت برای کنترل سیلاب در نظر گرفته نشده است. در این موارد سیستم هشدار سیل ضرورت بیشتری دارد. با توجه به طرح‌های متعدد اجرایی شرکت، هشدار سیل کارگاهی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت و استفاده از هشدار سیل می‌تواند نقش مؤثری در تخلیه سریع و نجات جان انسان‌ها را ایفا نماید.