سامانه پیش بینی امواج دریاهای ایران

سامانه پیش بینی امواج دریاهای ایران بصورت روزانه و با دقت ۰,۵ درجه (در هر دو جهت طول و عرض جغرافیایی)، وضعیت امواج دریاهای پیرامونی کشور را برای ۴ روز (۹۶ ساعت) آینده پیش بینی میکند. محدوده عملیاتی این سامانه شامل دریای خزر، خلیج فارس، دریای عرب و شمال اقیانوس هند است.
این سامانه‌ که در مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی طراحی شده است، سامانه‌ای است متشکل از چندین ماژول که تحت سیستم عامل لینوکس محاسبات اصلی را بصورت Parallel اجرا می‌کند. مراحل عملیاتی این سامانه که بصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت کاربر انجام می‌گیرد بشرح زیر است:
۱- اتصال به سرور NOAA
۲- دانلود داده‌های موردنیاز GFS باد
۳- آماده‌سازی داده‌های باد به فرمت موردنیاز مدل پیش بینی
۴- اجرای مدل پیش بینی برای محدوده‌های خزر، خلیج فارس و دریای عمان، و اقیانوس هند شمالی و دریای عرب
۵- آماده‌سازی خروجی‌های باد و موج بصورت انیمیشن
۶- تولید گرافهای ارتفاع موج مشخصه برای نقاط خاص در قالب PDF
۷-آپلود فایلهای تولیدشده روی وبسایت پژوهشگاه
۸- ذخیره‌سازی فایل‌های موردنیاز