سامانه پیش بینی و هشدار سونامی

سامانه پیش بینی و هشدار سونامی، وقوع سونامی در دریای عمان را به صورت 24 ساعته رصد کرده و در صورت وقوع حادثه اثرات احتمالی سونامی را در سواحل کشور پیش‌بینی و هشدارهای متناسب را صادر می‌کند. برای این منظور، این سامانه اطلاعات بر خط زمین‌لرزه‌های رخ داده را شامل بزرگی، موقعیت و عمق آنها (ازپایگاه اطلاعاتی مؤسسه ژئوفیزیک) دریافت می‌کند. سپس با جستجو در بین سناریوهای مختلف زلزله که پیشتر با استفاده از مدل عددی ComMIT شبیه‌سازی شده و اثرات آن بر سواحل جنوبی ایران مورد بررسی قرار گرفته است، سناریوی منطبق با داده‌های زلزله را به صورت خودکار شناسایی کرده و نتایج آن را استخراج می‌کند. در نهایت پس از تحلیل خودکار نتایج سناریوی منطبق و مقایسه ارتفاع امواج سونامی احتمالی با معیارهای مشخص شده معرف شدت خطر سونامی، اطلاعیه‌های هشدار متناسب تنظیم و منتشر می‌شود.