سامانه پردازش و آنالیز تصاویر هوایی و ماهواره ای

تصاویر هوایی از عوارض زمین اهمیت بالایی در سنجش اطلاعات و تصمیم گیری ها دارند.دو عامل در این موضوع نقش کلیدی دارند یکی وضوح و کیفیت تصاویر تهیه شده که مرتبط به سخت افزار می باشد و دومی پردازش های روی تصاویر که مربوط به نرم افزار می شوند.سیستم پردازش تصاویر هوایی تهیه ساخته شده قادر است علاوه بر افزایش کیفیت تصویر با الگوریتم های هوشمند خود فیلتر ها و پردازش های مختلفی را نیز روی تصویر اعمال نماید.قطعه بندی عوارض سطح زمین،اعمال رنگ برای مناطق مختلف،تفکیک پذیری عوارض سطح زمین برای شناسایی عوارض مصنوعی از طبیعی و پایش از جمله امکانات این سامانه می باشد.