سامانه پایش هوشمند سلامت سازه

پایش هوشمند سلامت سازه ها و ارایه تصویری روشن و مطمین از وضعیت سلامت سازه با استفاده ترکیبی و همزمان از هوش مصنوعی، پردازش تصویر، سنسورها کاربردها: پل ها، ساختمان های بلند مرتبه، دکل های نفتی، گودبرداری ها، نیروگاه ها، سازه های خاص