سامانه واقعیت افزوده جهت ارزیابی شناختی

بازی¬های جدی برای غربالگری شناختی می¬توانند جایگزینی برای آزمایش¬های غربالگری شناختی سنتی، قلم و کاغذ و رایانه¬ای باشند، که به طور بالقوه باعث ایجاد انگیزه و جذب کردن بازیکن می¬باشند و استرس روانی ناشی از فرایند غربالگری منظم را کاهش می¬دهند. در این طرح پژوهشی، توسط مجموعه¬ی zapbox و نرم افزارzapworks دو بازی جدی مبتنی بر واقعیت افزوده با هدف ارزیابی و توانبخشی اختلالات شناختی توسعه داده شد. بازی جدی واقعیت افزوده به صورت World Tracking است و فرد می¬تواند محیط مجازی را در مکانی که می¬خواهد قرار دهد. نحوه ارتباط کاربر با محیط مجازی از طریق صفحه لمسی تلفن همراه و شرح نحوه انجام هر مرحله از بازی از طریق پیغام صوتی صورت می¬گیرد. امتیاز دهی و اندازه¬گیری زمان به صورت خودکار ثبت می-گردد. عملکرد بازی واقعیت افزوده با انجام تست¬هایی بررسی گردید نتیجه¬ی این مقایسه نشان داد که این بازی نسبت به اختلالات شناختی حساس است و توانسته است اختلالات شناختی را ارزیابی کند.