سامانه هوشمند کنترل پروتکل های بهداشتی در استخر

رشد تقاضا برای استفاده از استخرها و بهره‌مندی از شنا و همچنین نیاز به رعایت موارد بهداشتی به منظور تامین سلامت و رفاه شناگران و جلوگیری از انتقال عفونتها و شیوع بیماری، لزوم توجه ویژه به پایش و کنترل دائمی و اتوماتیک رعایت بهداشت توسط شناگران را گوشزد می‌کند. سامانه هوشمند طراحی شده کنترل، تشخیص و اعلام عدم رعایت ملزومات بهداشتی توسط افراد در استخر و جلوگیری از ورود آنها به استخر را انجام می دهد. در این سامانه با استفاده از فناوری هوشمند مایفر ((MIFARE، تعدادی ماژول و برنامه نویسی میکرو کنترلر و بی نیاز ازهرگونه عامل انسانی استفاده افراد از دوش آب و حوضچه کلر قبل از ورود به استخر مطابق پروتکلهای بهداشتی با صرف هزینه و وقت کمتر و دقت بالا کنترل می شود. تا پیش از این چنین سامانه کنترلی وجود نداشته است. از دیگر برجستگیهای فنی این سامانه قابلیت مجاز کردن تعداد دلخواه تگ در محل بدون نیاز به رایانه است که باعث کاهش هزینه ها خواهد شد.