سامانه هوشمند قرائت خوان کنتور

با این تکنولوژی که شامل سخت افزار و نرم افزار تولیدی این شرکت می باشد می توان حجم زیادی از کنتورهای برق یا آب را به صورت آنلاین قرائت کرد و چنانچه پرداخت مورد نظر صورت گرفته باشد به ادامه روند ارائه انرژی ادامه داد و در غیر اینصورت به صورت خودکار کنتور برف یا آب را قطع کند.
در این سامانه هم مشترکین و هم سرویس دهنده دارای پنل و اپلیکیشن مخصوص به خود هستند و میتوانند پارامترهای قرائت شده را مدیریت کنند