سامانه هوشمند تشخیص کیفیت محصولات کشاورزی

این دستگاه با استفاده از دو علم بروز دنیا یعنی بینی الکترونیکی و پردازش تصویر می‏ تواند از محصولاتی که در آن قرار داده می‏ شود تصویر برداری کند و الگوی بویایی را استخراج کند. سپس به کمک هوش مصنوعی که در آن بکار رفته است این اطلاعات را با مقادیری که از پیش روی آن کالیبره شده است مقایسه کرده و کیفیت محصول مورد نظر را برحسب درصدی از بیشینه کیفیت مشخص می ‏کند. تمامی عملیات تشخیص الگو و مراحل مختلف عملکرد دستگاه خودکار بوده و بدون دخالت اپراتور انجام می ‏شود. این سامانه نسبت به روش ‏های کیفیت سنجی آزمایشگاهی محصولات کشاورزی بسیار دقیقتر بوده و زمان و هزینه را به طور چشمگیری کاهش می ‏دهد. این سامانه می‏ تواند برای طیف وسیعی از گیاهان دارویی و محصولات زراعی و باغی کالیبره شده و مورد استفاده قرار بگیرد به همین دلیل قابلیت انتقال آنلاین اطلاعات دریافتی از محصول مورد نظر را به سالن کنترل دارد لذا می‏ تواند در ورودی کارخانه‏ ها به عنوان اولین مرحله پایش کنترل محصول مورد استفاده قرار گیرد، همچنین در آزمایشگاه های تحقیقاتی و یا کنترل کیفیت کارخانه‏ های صنایع غذایی کاربرد دارد.