سامانه های ثبت تخلف راداری

سامانه های GSN-RC301 , GSN-RCV401 به پیشرفته ترین رادار ترافیکی دنیا که در گروه صنعتی هوشمند آسیا طراحی و تولید شده است مجهزاند که تکنولوژی آن در ایران و آمریکا ثبت اختراع شده است. یکی از بارزترین مشخصه های این سامانه ها حذف اتوماتیک شبه داپلر است. حذف شبه دامپلر از پیچیدگی های خاص فناوری برخوردار است. تنها چند شرکت در سطح جهانی به چنین تکنولوژی دست یافتند. GSN-RC301 سرعت لحظه‌ای تمام خودروهای عبوری را بصورت چند لینی (Multiple-Lane) اندازه‌گیری می‌کند و نمایش می‌دهد. سامانه GSN-RCV401 علاوه بر اندازه گیری سرعت لحظه ای و خواندن پلاک تمام متخلفین ، پلاک تمام خودروهای عبوری را نیز می خواند و قابلیت اندازه گیری سرعت متوسط تمام خودروها را همراه با یک دستگاه مشابه دارد. تا‌بحال بیش از ۲۲۰ سامانه GSN-RC۳۰۱ فقط درکلان شهر تهران نصب و راه‌اندازی شده است که حاصل آن کاهش سالانه حدود ۸۰۰ نفر تلفات ترافیکی در کلان شهر تهران بوده است. پل صدر، تونل نیایش و تونل توحید هم به این سامانه مجهز می‌باشند. خروجی‌های این سامانه، اطلاعات مدیریتی ITS بسیار سودمندی را در اختیار مدیران و کاربران قرار می‌دهد.