سامانه نگهداشت هوشمند تاسیساتHVAC

سامانه تحت وب نگهداشت هوشمند علاوه بر ایجاد امکان بهینه سازی مصارف آب و انرژی، نظارت بر شیوه بهره برداری از تاسیسات موجب کاهش نرخ سالانه استهلاک تجهیزات ، کاهش تولید و انتشار آلایندههای زیست محیطی می گردد . افزون بر آن به طور همزمان با امکان اندازه گیری مصارف آب و انرژی ساختمان ،کمک موثری به عیب یابی هوشمند و راهبری بهتر تاسیسات می نماید