سامانه نظارت تصویری هوشمند

سیستم های نظارت تصویری سنتی به دلیل تاثیر عواملی همچون بی توجهی، خستگی، خواب آلودگی و بیماری اپراتور، درصد خطای بالایی دارند. از دیگر عیب های سیستم نظارت دستی، نیاز به نیروی انسانی ماهر می باشد به خصوص در مواردی که تعداد دوربین ها زیاد است. علاوه بر این، رخدادهای مشکوک نسبتاً کم هستند و اغلب اوقات اتفاق نمی افتند و بعضی از این رخداد ها بسیار سریع رخ می دهند که تشخیص آن را توسط اپراتور انسانی بسیار سخت می کند. همه این موارد باعث می شوند که کار نظارت تصویری مسئله ای چالش برانگیز باشد؛ از این رو، در سال های اخیر تقاضای رو به رشدی برای سیستم های نظارت تصویری هوشمند به وجود آمده که می تواند یک رفتار غیرعادی را به طور خودکار از بین تعداد زیادی از تصاویر تشخیص داده و هشدار مناسب را صادر نماید.