سامانه مغناطیسی چند منظوره حامل دارو

در این سامانه علاوه بر اینکه می توان با اعمال میدان خارجی دارو را به نقطه مدنظر انتقال داد امکان تصویربرداری همزمان و ارزیابی بازده عملکردی و همچنین درمان سلول های سرطانی به روش هایپرترمیا نیز وجود دارد