سامانه مدیریت و نظارت بر دسترسی‌های ممتاز

سامانه مدیریت بر دسترسی ممتاز یک راه حل بسیار موثر است که به مدیریت، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های کاربران کمک می‌کند. این راه‌حل، یک چارچوب متمرکز سیاست گذاری را برای تیم امنیت IT فراهم می‌کند تا مجوز لازم برای امتیازات مبتنی بر نقش و مسئولیت را صادر کند و دسترسی محدود را به حساب‌های ممتاز ارائه دهد. دسترسی امن و کنترل شده در راستای برقراری تعاملات درون یا برون سازمانی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های بزرگ بوده است. تنوع نرم‌افزارها و سیستم‌های عامل مورد استفاده و همچنین وابستگی تمامی بخش‌های سازمان به سامانه‌های نرم افزاری سبب شده است تا بستری مستعد برای اقدامات مخرب سهوی و برنامه ریزی شده شکل بگیرد. در این راستا، بازدارندگی، پیشگیری، تشخیص و حسابرسی ۴ اصل مهم و حیاتی در مدیریت دسترسی‌های ممتاز، محلی و راه دور می‌باشد. سامانه‌ تولید شده در شرکت فیدار داده نگر ایرانیان یک محصول PAM قابل رقابت با محصولات خارجی است که در حال حاضر در بیش از ۱۰ سازمان نصب و راه‌اندازی شده است.