سامانه مدیریت زنجیره تأمین

SCM یک بسته نرم‌افزاری درون سازمانی، یکپارچه، ماژولار و استاندارد است. این سیستم شامل یک مجموعه از ماژول‌های آماده راه‌اندازی، از پیش طراحی شده ولی قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای پویای سازمان‌ها است. این راه حل کاملاً انعطاف پذیر، فرآیندگرا و اطلاعات محور بوده و شامل کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای اصلی و مؤثر در ایجاد ارزش افزوده سازمان است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک SCM و یکی از ضرورت‌های شکل‌گیری این‌گونه سیستم‌های سازمانی توجه به فرآیندهای اختصاصی سازمان است. تمام فرآیندهای سازمانی اعم از فرآیندهای مدیریتی، پشتیبانی و اختصاصی سازمان قابل توسعه در بستر SCM است؛ مانند فرآیندهای منابع انسانی، مالی و حسابداری، گزارش‌دهی، ارتباط با مشتری و….
مدیریت زنجیره تأمین به یکپارچه‌سازی و مدیریت فرآیندهای کلیدی تجاری در طول زنجیره تأمین تعریف شده است. درواقع زنجیره تأمین شبکه‌ای از فعالیت‌های تجاری و ارتباطات بین آن‌ها است.