سامانه مخزن بدافزار

با توجه به تعدد نمونه فایل‌های بدافزار، ایجاد مخزنی ملی برای نگهداری تمامی نسخه‌های قدیمی و جدید بدافزارها (جهانی و ملی) ضروری است. درصورتی‌که هر نمونه فایل بدافزار به‌همراه مشخصات و سایر اطلاعات تحلیلی در مخزن ذخیره شود، امکان ردیابی سیر تکاملی بدافزارها و گروه‌های توسعه‌دهنده آن‌ها و جامعه هدف و موارد مشابه امکان‌پذیر خواهد بود. دانش حاصل از تحلیل نمونه فایل‌های بدافزار در حوزه‌های «رسیدگی به حوادث امنیتی رایانه‌ای» ، «امن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای» و «نظارت بر امنیت شبکه‌های رایانه‌ای» حیاتی است.

در این سامانه کلیه بدافزارهای به اشتراک گذاشته شده توسط منابع جهانی و همچنین نمونه بدافزارهای اختصاصی کشف شده در سطح کشور ذخیره خواهند شد. پس از بارگذاری هر نمونه فایل بدافزار، فایل نمونه به همراه مشخصات آن در سامانه ذخیره می‌شود. سپس به‌صورت خودکار تحلیل‌هایی بر روی آن انجام خواهد گرفت. نتایج تحلیل خودکار و دستی، در کنار فایل نمونه قرار خواهند گرفت.