سامانه مجازی هوشمند چاپ دیجیتال

مزیت اصلی طرح ما، شخصی سازی سفارشات چاپی است، تا بدون دخالت واسطه، مشتری، با چینش طرح های پیش فرض خود نسبت به طراحی اولیه اقدام نماید. بزودی سرویسهای ویژه برای کاربران اینستاگرام، در دسترس خواهد بود تا با حفظ امنیت و حریم خصوصی و بدون دخالت مستقیم شخص ثالث، امکان دریافت و چاپ آلبوم شخصی فراهم گردد.