سامانه لیزر دیود کم توان پوست و مو پزشکی

این سامانه دارای دو ماژول اپتیک – لیزر و الکترونیک است. ماژول اپتیک و لیزر شامل چشمه های نوری متعدد است که متناسب با هر نوع بیماری، طبق تحقیقات انجام شده و آزمایشات اسپکتروسکوپی با دقت 0.2 نانومتر برای درمان مورد نظر تنظیم می گردد.