سامانه ضدعفونی کننده مدارک کاغذی

مدارک کاغذی که در ادارجات، مدارس، دانشگاه ها و شرکت ها استفاده می شود می توان عامل مهمی در انتقال اواع ویروس ها و باکتری ها منجمله ویروس کرونا باشد. از طرفی ضد عفونی کردن آن به روش های معمول مانند مایعات ضد عفونی کننده علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف (با توجه به حجم بالای مدارک)، باعث تخریب بافت و کیفینت کاغذ می شود. در این فناوری، با توجه به مزیت های استفاده از پلاسمای سرد و تشعشع فرابنفش، سامانه ای طراحی و ساخته شده است که می تواند بدون آسیب به بافت کاغذ در مدت زمان کوتاهی مدارک را ضد عفونی و آماده استفاده کند.